Konkursi''Latvijas 2017. gada pavārs'' NOLIKUMS

''Latvijas 2017. gada pavārs'' NOLIKUMS
 "Pavāru kluba"  rīkotās Latvijas Republikas pavāru sacensības
"Latvijas 2017. gada pavārs"


Organizētāji:
"Pavāru klubs" sadarbībā ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1.
Sacensību mērķis: Veidot un attīstīt pavārmākslu Latvijā atbilstoši «Mūsdienu Latvijas virtuves» manifesta* būtībai.

* — sk. www.pavaruklubs.lv
Sacensību nolikums
 
1. Konkursa dalībnieki
Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens kvalificēts pavārs, kas strādājis par pavāru pēdējos divus gadus.
Konkursantiem netiek noteikts vecuma ierobežojums.
Vienu uzņēmumu var pārstāvēt vairāki dalībnieki.
Lai kļūtu par konkursa dalībnieku, pretendentam jāiesniedz mājas uzdevums un pieteikuma anketa atbilstoši šī nolikuma 2. punktam.
Finālā katram konkursa dalībniekam jāstartē ar vienu sevis izvēlētu pavāra palīgu — pavāra amatu studējošu jaunieti.Pavāra palīgam jābūt dzimušam pēc 1994. gada 1. augusta.
Konkursa laikā darbu sadalījumā starp pavāru un pavāra palīgu nav noteikti ierobežojumi.
Konkursā finālā iekļūst 8 dalībnieki pēc mājas darbu izvērtēšanas (sk. 2.3. punktu).

2. Mājas uzdevums un pieteikuma anketa
2.1. Lai pieteiktos konkursam, pretendentam jāiesniedz:
a) aizpildīta pieteikuma anketa (sk. failu Pieteikuma anketa LGP 2017);
b) atbilstoši mājas uzdevuma nosacījumiem izstrādātas un noformētas trīs ēdienu — aukstā uzkodas, pamatēdiena un deserta receptes sešām personām (receptūras iesniedzamas latviešu valodā);
divi fotoattēli katram no receptūrās aprakstītajiem ēdieniem;
c) atbilstoši mājas uzdevuma nosacījumiem aizpildīta produktu saraksta forma;
d)  izziņa no palīga mācību iestādes, par to, ka viņš ir tās students.
2.2. Salasāmi un pilnīgi aizpildītā anketa, nodrukātas receptes un mājas darba fotogrāfijas iesūtāmas ne vēlāk par 2017. gada 1. augustu pa pastu, adresējot pieteikumu:
«Pavāru konkursam»,
Pavāru klubam,
K. Valdemāra ielā 123–51,
Rīgā, LV-1013
Pieteikumu var sagatavot elektroniski (ar receptēm Word formātā), nosūtot to uz e-pastu:
rita.stramkale@gmail.com
ar temata norādi:
«Pavāru konkursam»
Komplektēto pieteikumu var arī personīgi nodot konkursa organizētājiem.
2.3.  Neatkarīga un  kompetenta žūrija, izvērtējot saņemtās receptūras un fotogrāfijas, noteiks konkursa finālistus. Atbildes konkursa dalībnieki saņems ne vēlāk par 2017. gada 25. augustu.

3.  Finālsacensību uzdevums un tā izpilde
3.1. Finālistiem uz konkursu jāņem līdzi ēdienkarte (ar mājas uzdevuma ēdieniem) un visu ēdienu receptūras. Ēdienkartei un katrai no receptēm jābūt izdrukātai atsevišķi divos eksemplāros. Tekstiem jābūt latviešu un angļu valodās.
3.2. Katram konkursantam jāpagatavo trīs ēdieni, kas atbilst mājas uzdevuma nosacījumiem un konkursa pretendenta pieteikumā iesniegtajām receptūrām (aukstā uzkoda, pamatēdiens un deserts). Visu trīs ēdienu pagatavošanai izmantojami tikai tie produkti (sk. failu Produktu saraksts LGP 2017). Katrs no šiem trīs ēdieniem jāgatavo sešām porcijām (pagatavojot mazāku porciju skaitu, tiks atrēķināti nopelnītie punkti). Secība, kādā ēdieni būs nododami žūrijas vērtējumam, ir aprakstīta 3.11. punktā.
3.3. Desertam, kura galvenās sastāvdaļas ir saldētās aronijas un vodka, konkursa laikā būs jāpievieno arī melnās kastes produkts, ko konkursanti uzzinās neilgi pirms sacensību sākuma.
3.4. Aukstās uzkodas, pamatēdiena un deserta  atbilstību iesūtītajām mājas uzdevuma receptēm izvērtēs žūrija.
3.5. Gatavojot ēdienus, nedrīkst izmantot sagataves vai pusfabrikātus — ēdieni pilnībā jāgatavo no pamatizejvielām sacensību gaitā. Ēdienu gatavošanā nedrīkst izmantot produkciju, kas veido tekstūru (lecitīns, ksantāns, u. c.).
3.6. Ar obligātajiem produktiem finālistus nodrošina konkursa organizatori. Pārējie produkti, kas nepieciešami ēdienu pagatavošanai, finālistiem būs jāņem līdzi pašiem.
3.7. Visas sešas attiecīgā ēdiena porcijas pasniedzamas vienlaicīgi.
3.8. Pirms sacensību sākuma dalībniekiem būs atvēlēts laiks, lai iepazītos ar darba vietu. Firmas "Electrolux" pārstāvis iepazīstinās ar darba vietas ierīkojumu un tehniskajām iekārtām. "Pavāru kluba" pārstāvis izsniegs obligāto produktu klāstu.
3.9. Finālisti darbu uzsāk ar 5 minūšu intervālu.
3.10. Finālistiem vienādus šķīvjus ēdienu pasniegšanai nodrošina konkursa organizētāji. Dalībniekiem tiks piedāvāti trīs veidu balti šķīvji:       
•    uzkodu šķīvji,    28 cm diametrā;
•    šķīvji ar padziļinājumu,  24,5 cm diametrā;
•    pamatēdiena šķīvji, 30 cm diametrā.
3.11.  Katra konkursanta darbam atvelētas četras stundas un 15 minūtes. Ikvienam finālistam gatavā uzkoda, pamatēdiens un deserts  jānodod žūrijas vērtējumam stingri noteiktā 5 minūšu intervālā. Neiekļaušanos darba grafikā fiksēs tehniskais tiesnesis. Par katru pārkāpuma minūti tiks noņemts viens punkts. Kavējot vairāk par 20 minūtēm, finālists tiks diskvalificēts.
 
4.    Konkursa fināla tehniskais nodrošinājums
Pasākuma organizētāji nodrošina katru darba vietu ar firmas Electrolux piedāvāto virtuves aprīkojumu un šādu palīginventātru:
•    darba galdu;
•    ledusskapi (no +2 līdz +4 °C);
•    gāzes plīti ar četriem sildriņķiem;
•    multifunkcionālo konvekcijas krāsni;
•    četrām paplātēm;
•    saldētavu (vienu uz visām komandām);
•    izlietni ar aukstā un karstā ūdens padevi;
•    divām 220 V elektroinstalācijas kontaktligzdām;
•    papīra dvieļiem, vienreizējas lietošanas cimdiem, mazgāšanas līdzekļiem un atkritumu spaiņiem;
•    pirmās palīdzības aptieciņu.
Konkursa laikā dalībnieki drīkst izmantot savus līdzpaņemtos nažus, 3 elektroiekārtas, sīko virtuves inventāru, kas nepieciešams ēdienu pagatavošanai.

5. Sacensību žūrija

Astoņu finālistu atlasi veiks kompetenta Latvijā strādājošu  pavārmeistaru un lietpratēju žūrija, izvērtējot anonīmus mājas darbus. Šīs žūrijas pārstāvji tiks atklāti pēc finālistu paziņošanas.
Konkursa fināla žūrijā būs pieci kvalificēti Latvijas un ārvalstu žūrijas locekļi, kam ir konkursu vērtēšanas pieredze.

6. Konkursa fināla apraksts un norises kārtība
Vieta: Starptautiskajā izstāžu centrā, Ķīpsalas ielā 8–154, Rīgā.
Laiks: 2017. gada 8. septembrī.
09.00 Konkursantu reģistrācija. Ēdienkaršu un receptūru iesniegšana.
09.20 Konkursanti iepazīstas ar iekārtām un darba vietām un saņem obligāti izmantojamos produktus.
09.40 Konkursanti iekārto darba vietas.
10.00 Darbu sāk pirmais dalībnieks. Katrs no nākamajiem septiņiem finālistiem startē ik pēc 5 minūtēm.
Katrs konkursants pēc 2 stundu un 30 minūšu darba 5 minūšu laikā atdod žūrijas vērtējumam gatavu uzkodu.*
Kad pagājušas 3 stundas un 20 minūtes kopš katra konkursanta sacensību sākuma, 5 minūšu laikā jāatdod gatavs pamatēdiens.
 Kad pagājušas 4 stundas un 15 minūtes kopš katra konkursanta sacensību sākuma, 5 minūšu laikā jāatdod gatavs deserts.
15.00 Konkursa beigas. Darbu turpina žūrija. Pēc žūrijas viedokļu apkopošanas — pārrunas ar konkursantiem.

Konkursu rezultātu apkopošana un apbalvošanas ceremonija notiks 8. septembrī, gala dinejā.
    
* — Katrā darba vietā būs izlikts darba grafiks (sk. 3.11. punktu), kura ievērošanu fiksēs tehniskais tiesnesis.

7. Sacensību vērtēšanas kritēriji
    Gan aukstā uzkoda, gan pamatēdiens un deserts tiks vērtēti šādi:
  •  Ēdiena noformējums:  0–20 punkti  /Kompozicionālā krāsu un formu vienotība./
  •  Garša un produktu saderība: 0–60 punkti  /Smaržas, garšas un konsistences atbilstība./
  • Tehniskā meistarība un darba organizēšana: 0–20 punkti /Darba tehnika, darba vietas organizēšana; jaunrade un mūsdienīgums./
  • Viena ēdiena vērtējuma maksimālais punktu skaits: 100 punkti
8. Apbalvošana pēc sacensību fināla
  1. vieta — zelta medaļa ar sertifikātu, “REATON Zelta Pavārnīca” un  naudas balva EUR 1000 vērtībā;
  2. vieta — sudraba medaļa ar sertifikātu;
  3. vieta — bronzas medaļa ar sertifikātu.
  Pārējie finālisti saņems diplomus par piedalīšanas sacensībās.
  Visiem finālistiem tiks pasniegtas sponsoru un atbalstītāju sarūpētās balvas.

9. Dalības maksa un citi noteikumi
Finālistu dalības maksa pavāru sacensībās ir EUR 50.00. Dalības maksa ieskaitāma "Pavāru kluba" bankas kontā  pēc rēķina saņemšanas:
AS Swedbank
Konta Nr. LV43HABA0551007700946
PVN LV 40008082630
K. Valdemāra iela 123–51, Rīga, LV-1013
Konkursantu finālistu darba apģērbs — profesionāla pavāru forma, ieskaitot cepuri un darba kurpes.
Katram konkursa finālistam līdzi jāņem sanitārā grāmatiņa.

10. Papildus uzziņas
Par sacensībām var interesēties
 "Pavāru kluba" mājas lapā: www.pavaruklubs.lv;
    rakstot: rita.stramkale@gmail.com;
zvanot pa tālruņiem: 29 238 453 ( Svetlanai Riškovai);
        29113964 (Mārim Jansonam);
        28 382 637 (Raimondam Zommeram);
        26 429 989 (Ritai Stramkalei-Grosai).

Kalendārs

Ir 2019. gada 25. aprīlī 07:34
Vārda dienas svin Līksma, Bārbala

Partneri

Atrodi mūs Facebook