Konkursi''Latvijas pavārzellis 2017'' NOLIKUMS

''Latvijas pavārzellis 2017'' NOLIKUMS
 Pavāru kluba rīkotās Latvijas Republikas jauno pavāru sacensības
Latvijas pavārzellis 2017

Organizētāji: Pavāru klubs sadarbībā ar Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT 1.
Sacensību mērķis: Veidot un attīstīt pavārmākslu Latvijā atbilstoši «Mūsdienu Latvijas virtuves» manifesta* būtībai.

Sacensību nolikums

1.  Konkursa dalībnieki
Par konkursa dalībnieku var kļūt ikviens kvalificētais vai topošais pavārs (kas vēl mācās šo amatu), kas ir dzimis pēc 1994. gada 1. augusta.
Lai kļūtu par konkursa dalībnieku, pretendentam jāiesniedz mājas uzdevums un pieteikuma anketa atbilstoši šā nolikuma 2. punktam.
Konkursā finālā iekļūst 8 dalībnieki pēc mājas darbu izvērtēšanas (sk. 2.3. punktu).
Finālā katram konkursa dalībniekam jāstartē ar vienu sevis izvēlētu pavāra palīgu — pavāra amatu studējošu jaunieti. Arī pavāra palīgam jābūt dzimušam pēc 1994. gada 1. augusta.
Dalībnieku skaits no katra uzņēmuma vai skolas nav ierobežots.

2. Mājas uzdevums un pieteikuma anketa
2.1. Lai pieteiktos konkursam, pretendentam jāiesniedz:
a) aizpildīta pieteikuma anketa (sk. failu Pieteikuma anketa LPZ 2017);
b) atbilstoši mājas uzdevuma nosacījumiem izstrādātas un noformētas divu ēdienu — aukstās uzkodas un pamatēdiena receptes četrām personām (receptūras iesniedzamas latviešu valodā);
c) diviem fotoattēliem katram no receptūrās aprakstītajiem ēdieniem;
d) atbilstoši mājas uzdevuma nosacījumiem aizpildīta produktu saraksta forma (sk. failu Produktu saraksts LPZ 2017);
e) izziņa no pavāra palīga mācību iestādes par to, ka viņš ir tās students.
2.2. Salasāmi un pilnīgi aizpildītā anketa, nodrukātas receptes un mājas darba fotogrāfijas iesūtāmas ne vēlāk par 2017. gada 1. jūniju pa pastu, adresējot pieteikumu:

«Pavārzeļļu konkursam»,
Pavāru klubam,
K. Valdemāra ielā 123–51,
Rīgā, LV-1013

Pieteikumu var sagatavot elektroniski (ar receptēm Word formātā), nosūtot to uz e-pastu:

rita.stramkale@gmail.com
ar temata norādi:
«Pavārzeļļu konkursam»

Komplektēto pieteikumu var arī personīgi nodot konkursa organizētājiem.
2.3. Neatkarīga kompetenta žūrija, izvērtējot saņemtās receptūras un fotogrāfijas, noteiks konkursa finālistus. Atbildes konkursa dalībnieki saņems ne vēlāk par 2017. gada 25. augustu.

3. Finālsacensību uzdevums un tā izpilde
3.1.  Finālistiem uz konkursu jāņem līdzi ēdienkarte (ar mājas uzdevuma ēdieniem) un abu ēdienu receptūrām. Ēdienkartei un katrai no receptēm jābūt izdrukātai atsevišķi divos eksemplāros. Tekstam jābūt latviešu un angļu valodā.
3.2. Katram konkursantam jāpagatavo divi ēdieni, kas atbilst mājas uzdevuma nosacījumiem un konkursa pretendenta pieteikumā iesniegtajām receptūrām (aukstā uzkoda un siltais pamatēdiens), kuru pagatavošanai izmantojami tikai tie produkti, kas norādīti pretendenta iesniegtajā produktu saraksta formā (sk. failu Produktu saraksts LPZ 2017). Katrs no šiem diviem ēdieniem jāgatavo četrām porcijām (pagatavojot mazāku porciju skaitu, konkursantam tiks atrēķināti nopelnītie punkti). Secība, kādā ēdieni būs nododami žūrijas vērtējumam, ir aprakstīta 3.9. punktā.
3.3. Aukstās uzkodas un pamatēdiena atbilstību iesūtītajām mājas uzdevuma receptēm izvērtēs žūrija.
3.4. Gatavojot ēdienus, nedrīkst izmantot sagataves vai pusfabrikātus — ēdieni pilnībā jāgatavo no pamatizejvielām sacensību gaitā. Nedrīkst izmantot arī tekstūru veidojošo produkciju (lecitīnu, ksantānu, utt.).
3.5. Visas četras attiecīgā ēdiena porcijas pasniedzamas vienlaicīgi.
3.6. Pirms sacensību sākuma dalībniekiem būs atvēlēts laiks, lai iepazītos ar darba vietu. Firmas Electrolux pārstāvis iepazīstinās ar darba vietas aprīkojumu un tehniskajām iekārtām. Pavāru kluba pārstāvis izsniegs obligāto produktu klāstu.
3.7. Finālisti darbu uzsāk ar 5 minūšu intervālu.
3.8.Finālistiem vienādus šķīvjus ēdienu pasniegšanai nodrošina konkursa organizētāji. Dalībniekiem tiks piedāvāti divu veidu balti šķīvji:

•    28,0 cm diametra uzkodu šķīvji;
•    30,0 cm diametra pamatēdiena šķīvji.

3.9. Katra konkursanta darbam atvelētas trīs stundas un 5 minūtes. Ikvienam finālistam gatavā aukstā uzkoda un pamatēdiens jānodod žūrijas vērtējumam stingri noteiktā 5 minūšu intervālā (sk. tabulu). Neiekļaušanos darba grafikā fiksēs tehniskais tiesnesis. Par katru pārkāpuma minūti tiks noņemts viens punkts. Kavējot vairāk par 20 minūtēm, finālists tiks diskvalificēts.


4. Konkursa fināla tehniskais nodrošinājums
Pasākuma organizētāji nodrošina katru darba vietu ar firmas Electrolux piedāvāto virtuves aprīkojumu un šādu palīginventātru:
•    darba galdu;
•    ledusskapi (no +2 līdz +4 °C);
•    gāzes plīti ar četriem sildriņķiem;
•    multifunkcionālo konvekcijas krāsni (bez režģiem un paplātēm);
•    saldētavu (vienu uz visām komandām);
•    izlietni ar aukstā un karstā ūdens padevi;
•    divi 220 V elektrības pievadi;
•    papīra dvieļiem, vienreizējas lietošanas cimdiem, mazgāšanas līdzekļiem un atkritumu spaiņiem;
•    pirmās palīdzības aptieciņu
Konkursa laikā dalībnieki drīkst izmantot savus līdzpaņemtos nažus, 3 elektroiekārtas, kuru kopējā jauda ir līdz 2 kW (izmantojamas tikai katram savā konkursa boksā), sīko virtuves inventāru, kas nepieciešams ēdienu pagatavošanai.

5. Sacensību žūrija
Astoņu finālistu atlasi veiks kompetenta Latvijā strādājošu pavārmeistaru un lietpratēju žūrija, izvērtējot anonīmus mājas darbus. Šīs žūrijas pārstāvji tiks atklāti pēc finālistu paziņošanas.
Konkursa fināla žūrijā būs četri kvalificēti Latvijas un ārvalstu žūrijas locekļi, kam ir konkursu vērtēšanas pieredze.

6. Konkursa fināla apraksts un norises kārtība
Vieta: Starptautiskajā izstāžu centrā, Ķīpsalas ielā 8–154, Rīgā.
Laiks: 2017. gada 7. septembrī.
10.00 Konkursantu reģistrācija. Ēdienkaršu un receptūru iesniegšana.
10.10 Konkursanti iepazīstas ar iekārtām un darba vietām un saņem obligāti izmantojamos produktus.
10.30 Konkursanti iekārto darba vietas.
11.00 Darbu sāk pirmais dalībnieks. Katrs no nākamajiem septiņiem finālistiem startē ik pēc 5 minūtēm.
Katrs konkursants pēc 2 stundu darba 5 minūšu laikā atdod žūrijas vērtējumam gatavu karsto uzkodu.*
Kad pagājušas 3 stundas kopš katra konkursanta sacensību sākuma, 5 minūšu laikā jāatdod pagatavotais pamatēdiens.
14.40 Konkursa beigas. Darbu turpina žūrija.
15.00 Konkursantu un žūrijas individuālas pārrunas.
       
* — Katrā darba vietā būs izlikts darba grafiks (sk. 3.9. punktu), kura ievērošanu fiksēs tehniskais Tiesnesis.

Konkursu rezultātu apkopošana un apbalvošanas ceremonija notiks 8. septembrī.

7. Sacensību vērtēšanas kritēriji
Gan aukstā uzkoda, gan pamatēdiens tiks vērtēts šādi:

Ēdiena noformējums: 0–20 punkti /Kompozicionālā krāsu un formu vienotība./
Garša un produktu saderība:  0–60 punkti /Smaržas, garšas un konsistences atbilstība./
Tehniskā meistarība un darba organizēšana: 0–20 punkti /Darba tehnika, darba vietas organizēšana; jaunrade un mūsdienīgums./
Viena ēdiena vērtējuma maksimālais punktu skaits: 100 punkti

8. Apbalvošana pēc sacensību fināla
1. vieta — zelta medaļa ar sertifikātu, naudas balva 300 EUR vērtībā;
2. vieta — sudraba medaļa ar sertifikātu;
3. vieta — bronza medaļa ar sertifikātu.
Pārējie finālisti saņems diplomus par piedalīšanas sacensībās.
Visiem finālistiem tiek pasniegtas sponsoru un atbalstītāju sarūpētās balvas.

9. Dalības maksa un citi noteikumi
Finālistu dalības maksa pavāru sacensībās ir 15,– EUR. Atbilstoši rēķinam, kas tiks izsniegts katram no finālistiem, dalības maksa ieskaitāma Pavāru kluba bankas kontā:

AS Swedbank
Konta Nr. LV43HABA0551007700946
PVN LV 40008082630
K. Valdemāra iela 123–51, Rīga, LV-1013

Konkursantu finālistu darba apģērbs — profesionāla pavāru forma, ieskaitot cepuri un darba kurpes.
Katram konkursa finālistam līdzi jāņem sanitārā grāmatiņa.

10. Papildu uzziņas
Par sacensībām var interesēties

Pavāru kluba mājas lapā: www.pavaruklubs.lv
    rakstot:    rita.stramkale@gmail.com
 zvanot pa tālruņiem:  29238453 (Svetlanai Riškovai)
        29113964 (Mārim Jansonam)
        28382637 (Raimondam Zommeram)
        26 429 989 (Ritai Stramkalei-Grosai)

 

 

 

Kalendārs

Ir 2019. gada 25. aprīlī 06:46
Vārda dienas svin Līksma, Bārbala

Partneri

Atrodi mūs Facebook